Pro-Homeostase

Werk - Vrouw - Overgang

Pro-Homeostase is een expertisecentrum voor de werkende vrouw in de levensfase van de overgang. Arbeidsmarktspecialist Projob is de initiatiefnemer en oprichter van Pro-Homeostase, omdat zij signaleerde dat er weinig kennis en bewustzijn over deze levensfase aanwezig is bij zowel de vrouw als bij de organisatie.

Om deze groep voor de arbeidsmarkt te behouden, is serieuze en professionele aandacht nodig. Speciaal hiervoor is het expertisecentrum opgericht, waarin een multidisciplinair team samenwerkt. Naast uitgebreide kennis over gezondheid, hormonen, stress, voeding en ontspanning is het team ook deskundig op het gebied van loopbaanbegeleiding en de arbeidsmarkt. Deze combinatie maakt ons uniek in Nederland.

Pro-Homeostase richt zich in eerste instantie op de individuele werkende vrouw in de overgang. Echter door de brede aanpak en onze expertise is het centrum en het ontwikkelde maatwerktraject uitstekend geschikt voor alle doelgroepen.

Pro-Homeostase

Uit de praktijk

Sinds ik het traject heb doorlopen en coaching heb gehad over de balans tussen werk en privé, voel ik mij veel vitaler. 

Ellis (46)

Wat biedt Pro-Homeostase?

Voor vrouwen in de overgang is er een persoonlijk maatwerktraject. Samen nemen we de leef- en werksituatie uitgebreid door. Met een multidisciplinair team pakken we factoren die verstorend werken aan. Dit maatwerktraject bieden we ook aan andere doelgroepen, zoals mannen en millennials.

Voor alle vrouwen is er een verkort maatwerkwerk traject of een training waarin je je preventief kan voorbereiden op de levensfase waarin de overgang een rol speelt.

Voor partners en kinderen bieden wij informatiesessies die duidelijk maken wat voor invloed de overgang heeft op het dagelijkse leven.

Voor leidinggevenden en medewerkers bieden wij informatiebijeenkomsten, trainingen, speedcoaching en rondetafelgesprekken. Uit ervaring blijkt dat men zich te weinig bewust is van de invloed van de overgang op de werkvloer. Ook komt de term ‘een eyeopener!’ vaak voorbij in de referenties van onze trainingen.

Voor HR-professionals bieden wij naast informatiebijeenkomsten, trainingen, speedcoaching en rondetafelgesprekken ondersteuning bij het maken van inclusiviteitsbeleid voor werknemers bij wie de overgangsfase een rol speelt.

Voor Arbo-, huis- en verzekeringsartsen bieden wij kennissessies over de werking van hormonen in deze levensfase en de invloed hiervan op het functioneren. Overgangsklachten worden vaak gediagnosticeerd als burn-out en/of depressie.

Wij bieden ook Engelstalige trainingen en maatwerktrajecten.

Podcasts

Podcast van een ervaringsdeskundige

Luister naar de impact van de overgang op het leven en de loopbaan van Edith Knopf – HR Business Partner/HR-manager. Edith: “Maak de overgang een actief onderdeel van de vitaliteitsagenda van HR. Overspannenheid wordt vaak verward met overgangsklachten.”


Werkgever

Voor de continuïteit van de organisatie is het belangrijk dat deze groep vrouwen voor de arbeidsmarkt behouden blijft.

Informatie voor de werkgever

Vrouw

Wij helpen je in de overgangsfase om je vitaliteit te versterken wat een positieve invloed heeft op je dagelijkse leven en je werk.

Informatie voor de vrouw